Aktuality


Vážení zákazníci a dodavatelé,

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že k 1. 1. 2019

pan Oleg Štička jako podnikající fyzická osoba se sídlem Bacháčkova 128/20, 108 00, Praha 10 – Malešice, IČ: 10151125 (dále jen „Převodce“)

převedl

svůj obchodní závod jako organizovaný soubor věcí sloužících k provozování činnosti Převodce pod IČ: 10151125 (dále jen „Závod“)

na společnost Studio Art Print, s.r.o., IČ: 26471132, DIČ: CZ26471132, se sídlem Tomsova 664/6, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 84375 (dále jen „Studio Art Print“).

Nabytím Závodu společnost Studio Art Print přebírá veškeré aktivity Převodce.

Těšíme se na další spolupráci i v následujících letech!